Giải pháp IT
 
 
Văn phòng công ty Đông Long luôn được kết nối với các đại lý bằng các thiết bị hiện đại và hệ thông máy chủ riêng.
 
 
 
Tất cả các hoạt động của công ty đều được quản lý và điều khiển bởi phần mềm chuyên dụng và được chăm sóc 24/24 để đảm bảo liên lạc thông suốt
 
 
 
 
Điều khoản sử dụng
 

Trang web này và các kết nối tới các trang web khác hoặc các nguồn thông tin khác được cung cấp bởi công ty Đông Long (Eastern Dragon Co., Ltd. – EDC)  như là một sự trợ giúp và được đưa ra theo đúng nguyên bản mà công ty có được. Công ty Đông Long không đảm bảo bất cứ thứ gì liên quan đến trang web này và cũng không khẳng định những trang này hoặc máy chủ của nó là không có virus hoặc những thành phần có hại khác. Những thông tin trong trang web này có thể được thay đổi bất cứ  lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn có những thắc mắc hoặc ý kiến gì khác về những thông tin được cung cấp ở đây xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail admin@edc.vn